BOLIGPRISSTATISTIKK FOR APRIL

Koronasituasjonen har påvirket boligmarkedet i Norge, men ikke like kraftig som man fryktet. I dag kom tallene fra Eiendom Norge som viser en sesongjustert prisnedgang på 0,2 prosent. I Ålesund er det fortsatt god aktivitet i markedet, selv om det meldes om noe færre folk på visning.

Ålersund

Boligprisene steg med 0,5 prosent i april 2020. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene i Norge er nå 1,2 prosent høyere enn for et år siden.

Doblet markedsandel
I Ålesund ble det i april i år solgt 76 boliger, mot 100 salg tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittlig omsetningstid for solgte boliger i området var på 74 dager, hvilket er høyere enn resten av landet som i snitt lå på 55 dager. – Vi har hatt en svak nedgang i antall salg, men vi opplever generelt at det er meget god aktivitet i markedet, tross koronaviruset. Vi har til og med doblet vår markedsandel i april, sier salgsleder Arild Berentzen i Aursnes & Partners Ålesund.

Arild Berentzen, Aursnes & Partners


Ett av mange tiltak er at interessenter må melde seg på visning. – Det har etter vårt syn ført til at visningene generelt holder høy kvalitet, da visningsdeltagerne virker langt bedre forberedt og har tilegnet seg en del forhåndskunnskap om objektet. I tillegg får hver visningsdeltager mer tid for seg selv på visning. I snitt har vi like mange budgivere som før, selv om det gjerne er noe færre visningsdeltagere, sier Berentzen.

Han tror på en flat utvikling, med lite endring.

Stabil aktivitet i markedet

Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i april. På Østlandet er prisutviklingen svakere enn hva som er vanlig for april. I landet ellers er utviklingen mer eller mindre som normalt for måneden, og både prisutviklingen og transaksjonsvolumet er mer positiv enn mange forventet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Nasjonalt er transaksjonsvolumet drøye ti prosent lavere enn på samme måned i fjor, men det er også her regionale variasjoner. Mange av våre medlemmer melder også om at salgstakten i markedet har tatt seg opp de siste ukene. Vi forventer derfor at aktiviteten i boligmarkedet vil holde seg stabil de nærmeste månedene, men at prisene vil ha en svakt negativ utvikling i lys av den svakere utviklingen i norsk økonomi, sier Lauridsen.

– Veksten/fallet i antall omsetninger fortsetter i april, og det er ny romsetningsrekord for en februar måned å være. Hvis denne trenden vedvarer, vil 2020 bli nok et rekordår i boligmarkedet etter 2018 og 2019. Den sterke økningen i antall transaksjoner viser at det norske boligmarkedet er trygt, effektivt og forutsigbart, sier Lauridsen.

Godt salg til tross for Korona
I april ble det solgt 7.038 boliger i Norge, noe som er 10,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 28.289 boliger i Norge, noe som er 4,6 prosent færre enn på samme tid i 2019.

I april ble det lagt ut 8.523 boliger til salgs i Norge, noe som er 1,5 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 32.056 boliger til salgs, noe som er 2,4 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Det ble både solgt og lagt ut færre boliger i april i år enn i fjor. Men samlet for årets tre første måneder er transaksjonsvolumet fortsatt høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 55 dager å selge en bolig i april 2020. Det er en oppgang fra 51 dager i februar.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 3,6 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,4 prosent.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS