Ikke vær redd for rentespøkelset!

Finansdepartmentet har på forespørsel fra Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå bestemt å senke inflasjonsmålet til 2% fra 2.5%. Det betyr at Norges Bank kan heve rente på et tidligere stadiet, da det ikke må vente på 2.5% inflasjon før de begynner innstrammingene. Hvordan påvirker dette deg som boligeier?

Sentralbanksjef Øystein Olsen ønsket seg dette av klare årsaker, de må kunne stramme til når utenlandske handelspartnere hever renten, men også kontrollere en eventuell prisgallopp i det Norske boligmarkedet.

Men har du som boligeier noe å frykte?

Styringsrenten er i dag på 0.50% og har blitt justert ned hvert år siden 2011. Nå skal den altså treffe 1% i løpet av sommeren 2019. Forrige gang vi var på det nivået var i 2014 og da steg boligprisene i følge Eiendom Norge med 2.3%. Altså var det ingen krise i boligmarkedet selv ved høyere renter, selv om man skal være forsiktig med å konkludere etter en slik enkel analyse.

Det er dog viktig å ikke overdrive hverken frykt eller optimisme. Renten skal i denne omgang ikke høyere enn maks 2% de neste tre årene. Hvis du lurte på hva boligmarkedet gjorde forrige gang vi hadde 2% styringsrente, så var det i 2011 og da steg boligprisene 8.1%.

Hva kan du gjøre?

Har du et lån med flytende rente i dag, kan du vurdere å binde den for de neste 5-10 årene. Antall mennesker som ønsket å binde renten steg med 300% fra januar til februar i år, noe som tyder på at flere og flere antar at styringsrentene skal høyere.

Har du flere spørsmål angående rente og boligmarkedet?

Kontakt din lokale megler HER!