BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR NOVEMBER

Svak nedgang i prisene i november

Boligprisene i Norge falt med 0,1 prosent i november 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent. – November har vært bra. Vi har halvert liggetiden på boliger sammenliknet med i fjor, sier Arild Berentzen hos Aursnes & Partners i Ålesund.

Ålesund. Foto: Getty Images

Boligprisene er nå 7,8 prosent høyere enn for et år siden.

– Det er fortsatt god temperatur i boligmarkedet i Ålesund, sier eiendomsmegler Arild Berentzen hos Aursnes & Partners. – Vi selger flere boliger enn vi gjorde på samme periode i 2019.

– Boligprisene i Norge falt nominelt i november, noe som er normalt for måneden. Det er imidlertid store forskjeller i boligprisutviklingen og byer som Tromsø, Trondheim, Bodø og Oslo har hatt en sterk utvikling i boligprisene sist måned, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Utviklingen i boligmarkedet i 2020 har vært mye sterkere enn de fleste så for seg ved inngangen til året og i mars/april i forbindelse med korona-utbruddet. Ved utgangen av november er 12 måneders veksten på 7,8 prosent, og oppgangen er bredt forankret over hele landet. Selv Stavanger, som gjennom mange år har hatt et fall i boligprisene, vil slik det står nå få en oppgang i boligprisene i 2020.

Omsetningsveksten fortsetter
I november ble det solgt 8.095 boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 95.493 boliger i Norge, noe som er 6,1 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I november ble det lagt ut 6.972 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,3 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 98.111 boliger til salgs, noe som er 1,52 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i november 2020. Det er en reduksjon fra 47 dager i september. Kortest salgstid hadde Oslo med 18 dager og lengst salgstid hadde Stavanger m/omegn med 63 dager.
Berentzen kan fortelle om at salgstiden for en bolig i Ålesund var halvert:
–  For november  var gjennomsnittlig liggetid i vårt primærområde for boliger som ble solgt 48 dager.  Til sammenligning var liggetiden 91 dager i November 2019.

Regional prisutvikling
Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i november hadde Bodø m/Fauske med en oppgang på 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 0,6 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo og Bodø m/omegn med en oppgang på 10,4 og 10 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,2 prosent.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS