Sterk boligprisvekst i april

Boligprisene i Norge steg med 1,8 prosent i april 2018. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,9 prosent.

Boligprisene er nå 1,0 prosent lavere enn for ett år siden.

– Prisutviklingen i april er den sterkeste for april å være de siste ti årene, og alle de store byene har en sterk oppgang i prisene. Særlig utviklingen i de to største byene drar den nasjonale utviklingen opp. Fallet i boligprisene som vi observerte gjennom 2017 ser ut til å være over, og hvis denne utviklingen fortsetter vil 12 måneders veksten være positiv innen utgangen av første halvår 2018, sier Christian Vammervold Dreyer.

Stor aktivitet grunnet tidlig påske
I april ble det solgt 8.072 boliger i Norge, noe som er 25,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Påsken i år falt nesten i sin helhet i mars. På grunn av påsken må mars og april alltid sees i sammenheng, og akkumulert så langt i 2018 er det solgt 3,6 prosent flere boliger i Norge enn på samme tid i 2017. Spesielt i hovedstaden er veksten i antall solgte boliger sammenlignet med samme tid i 2017 markant, sier Dreyer.

I april ble det lagt ut 9.506 boliger for salg i Norge, noe som er 14,5 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Også antall boliger lagt ut for salg i april må sees i sammenheng med påsken. Det er lagt ut mange boliger for salg i april, men vi har ikke sett en kraftig økning i tilbudssiden utover det som er normalt. Så langt i år er det lagt ut 3,0 prosent færre boliger for salg sammenlignet med i 2017, og det er særlig i Oslo at det kommet færre boliger på markedet så langt i år sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i april 2018, noe som er 15 dager mer enn i april 2017. Raskest salgstid hadde Drammen med 23 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 76 dager.

– Gjennomsnittlig salgstid er fortsatt høy sammenlignet med tidligere år. Men i spesielt Oslo og Bergen går salgstiden markant ned siden i vinter, noe som sannsynligvis skyldes at mange av boligene som ble lagt ut for salg før jul nå er solgt. De neste månedene preges ofte av svært høy aktivitet og vi forventer derfor at salgstiden vil fortsette å gå ned inn mot sommeren, sier Dreyer.

Regional prisutvikling
I april var det en oppgang i boligprisene i alle områder i Norge.

Av byene hadde Bergen sterkest utvikling med en økning i prisene på 2,8 prosent. Svakest oppgang hadde Hamar m/Stange med 1,0 prosent.

Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på 3,8 prosent, mens Hamar m/Stange har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,6 prosent.

– I store deler av landet er det nå et godt tilbud av boliger for salg som sannsynligvis vil resultere i en moderat prisutvikling i tiden fremover. Så langt i år har det vært en mindre prisvekst i de største byene, med unntak av i Oslo der utviklingen har vært overraskende sterk, avslutter Dreyer.Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Social9

3