Prisoppgang i boligmarkedet i mars

Boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent i mars 2018. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,2 prosent.

Boligprisene er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden.

– Prisutviklingen i mars bekrefter utviklingen vi har sett så langt i 2018 om at boligprisfallet som preget markedet gjennom 2017 har stoppet opp i store deler av landet. Prisveksten hittil i år er moderat med unntak av i hovedstaden der første kvartal har resultert i en sterk prisoppgang, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Lavere aktivitet grunnet påske

I mars ble det solgt 6.632 boliger i Norge, noe som er 18,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2017.

– Til tross for en tidlig påske i år er det blitt solgt mange boliger i mars, og så langt i år er det blitt solgt kun 3,3 prosent færre boliger sammenlignet med i 2017, da påsken falt sent i april. Dette vitner om stor aktivitet i boligmarkedet i årets tre første måneder, sier Dreyer.

I mars ble det lagt ut 7.731 boliger for salg i Norge, noe som er 20,7 prosent færre enn i samme måned i fjor.

– Tilbudssiden fortsetter også i mars å falle, noe som er normalt inn mot påsken. Mange venter med å legge ut boligen sin for salg til etter påske, og vi forventer at antall boliger til salgs vil øke de neste månedene. Til tross for dette er tilbudssiden i flere av de store byene lavere enn for få måneder siden, og det gjelder særlig i Oslo, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i mars 2018, noe som er 14 dager mer enn i mars 2017. Raskest salgstid hadde Drammen med 22 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 81 dager.

– Salgstiden synker i landet under ett, men den er fortsatt høy sammenlignet med tidligere år. Salgstiden vil sannsynligvis synke i tiden fremover, da vi ser at mange av de boligene som har ligget for salg en stund er blitt solgt de siste månedene, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

I mars var det en oppgang i boligprisene i flere områder på Østlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge.

Av byene hadde Oslo sterkest oppgang med 1,7 prosent. Svakest utvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent.

Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på 6,6 prosent, mens Hamar har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,6 prosent.

– Selv om det er flere tegn på bedring i det norske boligmarkedet sammenlignet med den svake utviklingen i 2017, så er det bare i hovedstaden vi kan konstatere at det har vært et markant trendskifte. Normalt vil et økt utbud av boliger for salg i andre kvartal dempe prisveksten fra første kvartal, og det er grunn til å anta at det vil skje også i år. Det er sannsynlig at den sterke utviklingen i bruktboligmarkedet i Oslo vil øke både tilbudet og salget i ny-boligmarkedet i hovedstadsområdet, noe som etter hvert vil kunne dempe etterspørselen i bruktboligmarkedet, avslutter Dreyer.

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Social9

0