Hva er forskjellen på nybygg og bruktbolig?

Det er mye snakk om prisdifferanse på bruktbolig og nybygg – hva lønner seg egentlig? Det er ingen klar fasit, men her får du en oversikt over de ulike faktorene. 

Pris

Nye boliger har tradisjonelt ligget høyere i pris enn brukte boliger. Årsaksforklaringen er at slitasje på brukte boliger fører til vedlikehold, og vedlikehold koster penger. Det er ikke sikkert du bare slipper unna med overflatebehandling, og det koster ekstra mye hvis du må gå løs på bad og kjøkken. I tillegg løper du alltid risikoen for en økning i fellesgjelden hvis borettslaget eller sameiet velger å pusse opp. På et nybygg slipper du alt dette, men det er verdt å merke seg at prisdifferansen har flatet ut de siste årene. Det kan skyldes at mange har vært flinke til å pusse opp bruktboligene sine, og produksjon av nye boliger har ligget under etterspørselen i markedet. Kjøperne flokker seg dermed rundt bruktboligene og driver prisen opp til nivået for nye boliger.

Kvalitet

Nye boliger er ofte bygget etter helt andre byggestandarder enn tidligere bygg, spesielt de sentrumsnære som er over 100 år gamle. Bak sjarm, ligger det alltid noen utfordringer eller kameler man må svelge. Dette kan være på romløsninger, størrelse på bruksrom og energieffektivitet.

Tilvalg

På nye boliger er det ofte en mulighet å velge kjøkkenløsninger, bad og veggfarge som tilvalg. På en brukbolig derimot må du foreta alt dette selv. Mange liker utfordringene, men er du opptatt av levering på tid og mest mulig effektivitet relatert til din egen arbeidshverdag og familie kan det være greit å sende inn et flisevalg til utbygger via e-post.

Finansiering

Ved inngåelse av kjøpskontrakt av ny bolig, må man ofte betale 10% av kjøpesummen. Det betyr at du låser opp et stort beløp frem til overtagelse og full betaling. Derfor kan denne rettighetne også selges. I et markedet preget av prisstigning er det ofte populært å sikre seg slike rettigheter for deretter å selge dem nærmere overtagelse. Du får da verdistigningene på hele boligen ved kun 10% eksponering.

Ferdigstillelse overtagelse

Det er spesielt viktig å ha grundig gjennomgang av nye boliger, da entreprenør har større plikter til å utbedre eventuelle feil og mangler. Husk at du har en helt annen klageadgang mot utbyggere av nybygg enn du har mot en selger av bruktbolig som selger boligen “slik den fremstår”.

Ønsker du tips og råd i forbindelse med ditt neste boligkjøp?

Klikk her for å kontakte din nærmeste &Partnersmegler!